อ.นูรลีซาวาตี อาแด
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1571203
การฟังและการพูดภาษาจีนเบื้องต้น
Sect. 01

IC301

Tue1573604
การแปลภาษาจีน 2
Sect. 01

IC302

Wed1572201
การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมั่นใจ
Sect. 01

IC301

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 1571203 การฟังและการพูดภาษาจีนเบื้องต้น 01 IC301
2 Tue (1-3) 640476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 1573604 การแปลภาษาจีน 2 01 IC302
3 Wed (1-3) 650476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 1572201 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมั่นใจ 01 IC301