อ.นิยดา รักวงษ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3603104
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ
Sect. 01

FMS307

Tue3602503
การผลิตสื่อสตรีมมิ่งเพื่อธุรกิจดิจิทัล
Sect. 01

FMS309

Wed3543115
การตลาดสื่อสังคม
Sect. 01

FMS402

Thu
Fri3602102
การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานทางธุรกิจ
Sect. 01

IC207

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 650134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3603104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ 01 FMS307
2 Tue (1-4) 650434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3602503 การผลิตสื่อสตรีมมิ่งเพื่อธุรกิจดิจิทัล 01 FMS309
3 Wed (1-4) 630434921 (การตลาดดิจิทัล) 3543115 การตลาดสื่อสังคม 01 FMS402
4 Wed (1-4) 650134921 (การตลาดดิจิทัล) 3543115 การตลาดสื่อสังคม 02 FMS402
5 Fri (1-4) 640434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3602102 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานทางธุรกิจ 01 ( TEACHER_2 ) IC207