ผศ.นันท์มนัส หอมเพียร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed3522201
การบัญชีสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ
Sect. 01

FMS106

3524105
การบัญชีขั้นสูง 2
Sect. 99

FMS311

Thu3532204
การภาษีอากร 1
Sect. 01

FMS106

Fri3532202
การภาษีอากรธุรกิจ
Sect. 04

FMS105

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-4) 660139801 (การบัญชี) 3522201 การบัญชีสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 01 FMS106
2 Wed (6-8) 590000003 (-) 3524105 การบัญชีขั้นสูง 2 99 FMS311
3 Thu (1-3) 660139801 (การบัญชี) 3532204 การภาษีอากร 1 01 FMS106
4 Fri (1-3) 650434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 04 FMS105