อ.ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4093404
การวิเคราะห์เมทริกซ์
Sect. 99

STA106

4093301
พีชคณิตนามธรรม
Sect. 02

STA107

Tue4092201
ระบบจำนวน
Sect. 01

STA207

4092201
ระบบจำนวน
Sect. 02

STA208

Wed4093304
ทฤษฎีกึ่งกรุปเบื้องต้น
Sect. 99

STA106

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 590000003 (-) 4093404 การวิเคราะห์เมทริกซ์ 99 STA106
2 Mon (8-10) 640310401 (คณิตศาสตร์) 4093301 พีชคณิตนามธรรม 02 STA107
3 Mon (8-10) 640422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4093301 พีชคณิตนามธรรม 04 STA107
4 Tue (1-3) 650310401 (คณิตศาสตร์) 4092201 ระบบจำนวน 01 STA207
5 Tue (5-7) 650310402 (คณิตศาสตร์) 4092201 ระบบจำนวน 02 STA208
6 Wed (1-3) 590000003 (-) 4093304 ทฤษฎีกึ่งกรุปเบื้องต้น 99 STA106