อ.ธีรราช ทองหลาง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2061301
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
Sect. 01

ไอยเรศ

2063443
ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 5
Sect. 01

ดนตรี

Tue2061434
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
Sect. 01

ดนตรี2

2061436
ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 1
Sect. 01

ดนตรี

Wed
Thu2062313
คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส
Sect. 01

จักรวาล

2063331
การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีป๊อปปูล่าร์และแจ๊ส
Sect. 01

จักรวาล

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2061301 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 01 ไอยเรศ
2 Mon (6-9) 640443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2063443 ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 5 01 ดนตรี
3 Tue (6-9) 660443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2061434 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 01 ดนตรี2
4 Tue (10-13) 660443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2061436 ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 1 01 ดนตรี
5 Thu (1-4) 640443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2062313 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 01 จักรวาล
6 Thu (6-9) 640443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2063331 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีป๊อปปูล่าร์และแจ๊ส 01 จักรวาล
7 Thu (6-9) 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2062436 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 2 01 ดนตรี
8 Thu (6-9) 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2062445 ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 3 01 ดนตรี