ผศ.ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed4012104
ฟิสิกส์ยุคใหม่
Sect. 01

STA109

Thu4042101
ดาราศาสตร์และอวกาศ
Sect. 01

STA107

Fri4052102
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
Sect. 01

STA206

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-4) 650316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 4012104 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 01 STA109
2 Thu (1-4) 640310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ 01 STA107
3 Fri (1-4) 640310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4052102 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 01 STA206