อ.ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3012103
วาทวิทยาเพื่อการสื่อสาร
Sect. 01

FMS313

Wed
Thu3003901
โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์
Sect. 01

FMS409

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 660434711 (นิเทศศาสตร์) 3012103 วาทวิทยาเพื่อการสื่อสาร 01 FMS313
2 Thu (1-4) 630434711 (นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)) 3003901 โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ 01 FMS409