อ.ดร.ธนากร ธนวัฒน์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed
Thu4074801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข
Sect. 01

PH201

Fri4071104
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
Sect. 01

PH202

4071104
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
Sect. 02

PH202

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Thu (6-7) 630427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4074801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข 01 PH201
2 Fri (1-4) 660427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4071104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 01 PH202
3 Fri (6-9) 660427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 4071104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 02 PH202