อ.ดร.ธนเทพ สุดแสง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3012101
กฎหมายและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร์
Sect. 01

FMS409

Tue3004901
นิเทศนิทัศน์
Sect. 01

FMS412

Wed
Thu3004902
การวิจัยนิเทศศาสตร์
Sect. 01

FMS409

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640434711 (นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)) 3012101 กฎหมายและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร์ 01 FMS409
2 Mon (1-3) 640434721 (นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการตลาด)) 3012101 กฎหมายและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร์ 02 FMS409
3 Tue (6-9) 630434711 (นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)) 3004901 นิเทศนิทัศน์ 01 FMS412
4 Thu (6-9) 630434711 (นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)) 3004902 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 01 FMS409