ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5572307
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสตรง
Sect. 01

EN401

Tue
Wed5571104
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารในงานอุตสาหกรรม
Sect. 99

EN408

Thu5572308
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสสลับ
Sect. 99

EN402

5572101
วิเคราะห์วงจรกระแสสลับ
Sect. 01

EN401

Fri5511402
สถิติในงานอุตสาหกรรม
Sect. 06

EN101

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 650465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5572307 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสตรง 01 EN401
2 Wed (1-3) 590000003 (-) 5571104 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารในงานอุตสาหกรรม 99 EN408
3 Thu (1-3) 590000003 (-) 5572308 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสสลับ 99 EN402
4 Thu (5-7) 650165511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5572101 วิเคราะห์วงจรกระแสสลับ 01 EN401
5 Thu (5-7) 650465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5572101 วิเคราะห์วงจรกระแสสลับ 02 EN401
6 Fri (1-3) 650165511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม 06 EN101
7 Fri (1-3) 650465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม 04 EN101