อ.ดร.ตรงกมล สนามเขต
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed2531303
พลวัตการพัฒนาชนบทและเมือง
Sect. 01

GE10210

Thu
Fri2532310
การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน
Sect. 01

1143

2531301
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
Sect. 01

A402

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-4) 660444201 (การพัฒนาชุมชน) 2531303 พลวัตการพัฒนาชนบทและเมือง 01 GE10210
2 Fri (1-4) 640444201 (การพัฒนาชุมชน) 2532310 การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน 01 1143
3 Fri (1-4) 650444201 (การพัฒนาชุมชน) 2532310 การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน 02 1143
4 Fri (5-7) 660444201 (การพัฒนาชุมชน) 2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 01 A402