ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue7043308
การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม
Sect. 01

ทอ2101

Wed
Thu
Fri7043102
การจำลองแบบปัญหาสำหรับโลจิสติกส์
Sect. 01

ทอ2101

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (5-7) 640467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7043308 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 01 ทอ2101
2 Fri (1-4) 630467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7043102 การจำลองแบบปัญหาสำหรับโลจิสติกส์ 01 ทอ2101