อ.ดร.ดุษฎี อุปการ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1073207
การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 02

ED932

1073207
การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 01

ED932

Tue
Wed1073207
การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 03

GE1038

Thu1071107
สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 02

ED932

1071107
สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 01

GE1038

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640314002 (การศึกษาปฐมวัย) 1073207 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 02 ED932
2 Mon (6-9) 640314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1073207 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 01 ED932
3 Wed (1-4) 640314003 (การศึกษาปฐมวัย) 1073207 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 03 GE1038
4 Thu (1-4) 660314002 (การศึกษาปฐมวัย) 1071107 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 02 ED932
5 Thu (6-9) 660314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1071107 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 01 GE1038