อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001206
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
Sect. 01

GE1020

Tue1642306
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Sect. 02

A405

1683503
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
Sect. 99

732

Wed
Thu1642306
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Sect. 01

A305

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 650473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่ 01 GE1020
2 Mon (5-7) 650476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่ 02 GE1020
3 Tue (1-3) 650310302 (สังคมศึกษา) 1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 02 A405
4 Tue (6-8) 590000003 (-) 1683503 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 99 732
5 Thu (6-8) 650310301 (สังคมศึกษา) 1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 01 A305