อ.ดร.ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3562201
การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
Sect. 01

IC304

3561101
การจัดการองค์การสมัยใหม่
Sect. 02

FMS409

Wed
Thu3504101
จริยธรรมทางธุรกิจ
Sect. 01

IC301

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 630473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)) 3562201 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 01 IC304
2 Tue (5-7) 650476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 3561101 การจัดการองค์การสมัยใหม่ 02 FMS409
3 Thu (5-7) 630476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 01 IC301