อ.ณัฐวุฒิ ฉิมมา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1023222
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
Sect. 02

A402

1023222
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
Sect. 01

A904

Tue4172406
ทักษะและการจัดการเรียนรู้แอโรบิก
Sect. 02

GE1039

4172406
ทักษะและการจัดการเรียนรู้แอโรบิก
Sect. 01

GE1038

Wed
Thu
Fri4173201
การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
Sect. 01

STA108

4173201
การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
Sect. 02

STA109

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650310802 (พลศึกษา) 1023222 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 02 A402
2 Mon (5-7) 650310801 (พลศึกษา) 1023222 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 01 A904
3 Tue (1-3) 660310802 (พลศึกษา) 4172406 ทักษะและการจัดการเรียนรู้แอโรบิก 02 GE1039
4 Tue (5-7) 660310801 (พลศึกษา) 4172406 ทักษะและการจัดการเรียนรู้แอโรบิก 01 GE1038
5 Fri (1-3) 640310801 (พลศึกษา) 4173201 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 01 STA108
6 Fri (6-8) 640310802 (พลศึกษา) 4173201 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 02 STA109