อ.ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2021215
ภาพพิมพ์พื้นฐาน
Sect. 01

ศิลปะ4

Tue2002205
ศิลปกรรมล้านนา
Sect. 01

ศิลปะ2

2012104
ศิลปกรรมไทย
Sect. 01

ศิลปะ2

Wed
Thu2022401
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
Sect. 01

ศิลปะ2

Fri2013103
จิตรกรรม 3
Sect. 99

ศิลปะ

2023201
ภาพพิมพ์ 3
Sect. 99

ศิลปะ

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 660445701 (ทัศนศิลป์) 2021215 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 01 ศิลปะ4
2 Tue (1-3) 640445701 (ศิลปกรรม) 2002205 ศิลปกรรมล้านนา 01 ศิลปะ2
3 Tue (5-7) 640445701 (ศิลปกรรม) 2012104 ศิลปกรรมไทย 01 ศิลปะ2
4 Thu (6-9) 650445701 (ทัศนศิลป์) 2022401 ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 01 ศิลปะ2
5 Fri (1-4) 590000003 (-) 2013103 จิตรกรรม 3 99 ศิลปะ
6 Fri (6-9) 590000003 (-) 2023201 ภาพพิมพ์ 3 99 ศิลปะ