อ.ดร.ณัฐพงศ์ ปันดอนตอง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2072101
ดนตรีโลก
Sect. 01

จักรวาล

Tue0001105
สุนทรียศาสตร์
Sect. 01

หอประชุม

Wed
Thu
Fri2082205
ทักษะเครื่องตีไทย 3
Sect. 01

ดนตรี2

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (9-10) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 2072101 ดนตรีโลก 01 จักรวาล
2 Tue (6-8) 640310201 (ภาษาอังกฤษ) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 01 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
3 Tue (6-8) 640310202 (ภาษาอังกฤษ) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 02 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
4 Tue (6-8) 640310203 (ภาษาอังกฤษ) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 03 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
5 Tue (6-8) 640310301 (สังคมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 04 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
6 Tue (6-8) 640310302 (สังคมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 05 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
7 Tue (6-8) 640310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 06 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
8 Tue (6-8) 640310801 (พลศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 07 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
9 Tue (6-8) 640310802 (พลศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 08 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
10 Tue (6-8) 640311101 (เกษตรศาสตร์) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 09 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
11 Tue (6-8) 640312801 (การประถมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 10 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
12 Tue (6-8) 640312802 (การประถมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 11 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
13 Tue (6-8) 640312803 (การประถมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 12 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
14 Tue (6-8) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 13 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
15 Tue (6-8) 640318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 14 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
16 Tue (6-8) 650315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 15 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
17 Fri (6-9) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 2082205 ทักษะเครื่องตีไทย 3 01 ดนตรี2