ผศ.ดร.ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4022711
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
Sect. 01

FMS103

Tue
Wed
Thu4023711
เคมีอาหาร
Sect. 01

STC202

4023712
ปฏิบัติการเคมีอาหาร
Sect. 01

STC207

Fri4002101
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Sect. 01

STA204

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 650315201 (วิทยาศาสตร์(เคมี)) 4022711 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 01 FMS103
2 Thu (1-3) 660420601 (อาหารและโภชนาการ) 4023711 เคมีอาหาร 01 STC202
3 Thu (5-7) 660420601 (อาหารและโภชนาการ) 4023712 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 01 STC207
4 Fri (5-7) 650310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4002101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 01 ( TEACHER_2 ) STA204