อ.ณฐพร อารีญาติ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1023626
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย
Sect. 01

GE1038

1072205
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
Sect. 01

A305

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 21

ออกฝึก21

Tue1071201
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 02

GE1038

1071201
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 01

GE1039

Wed
Thu
Fri1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 20

ออกฝึก20

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1023626 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย 01 GE1038
2 Mon (6-9) 650314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1072205 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 01 A305
3 Mon (13-13) 630314002 (การศึกษาปฐมวัย) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 21 ออกฝึก21
4 Tue (1-4) 660314002 (การศึกษาปฐมวัย) 1071201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย 02 GE1038
5 Tue (6-9) 660314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1071201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย 01 GE1039
6 Fri (12-12) 630314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 20 ออกฝึก20