อ.ฐิติมา หิรัญรักษ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1063301
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Sect. 09

ED404

Tue
Wed
Thu1643202
ความเป็นสกลทรรศน์
Sect. 01

ED924

1643202
ความเป็นสกลทรรศน์
Sect. 02

ED924

Fri2533204
สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
Sect. 01

ED924

2533204
สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
Sect. 02

ED924

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 650312802 (การประถมศึกษา) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 09 ED404
2 Thu (1-3) 640310301 (สังคมศึกษา) 1643202 ความเป็นสกลทรรศน์ 01 ED924
3 Thu (6-8) 640310302 (สังคมศึกษา) 1643202 ความเป็นสกลทรรศน์ 02 ED924
4 Fri (1-4) 640310301 (สังคมศึกษา) 2533204 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 01 ED924
5 Fri (6-9) 640310302 (สังคมศึกษา) 2533204 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 02 ED924