ผศ.ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4513203
เค้กและการแต่งหน้า
Sect. 01

คหกรรม

4513203
เค้กและการแต่งหน้า
Sect. 02

คหกรรม

Wed4513206
ขนมไทย
Sect. 01

เบเกอรี่

Thu
Fri4511204
ขนมอบขั้นพื้นฐาน
Sect. 01

คหกรรม

4513214
ขนมหวานยุโรปและไอศกรีม
Sect. 01

คหกรรม

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 640420601 (อาหารและโภชนาการ) 4513203 เค้กและการแต่งหน้า 01 คหกรรม
2 Tue (6-9) 650120601 (อาหารและโภชนาการ) 4513203 เค้กและการแต่งหน้า 02 คหกรรม
3 Wed (1-4) 640420601 (อาหารและโภชนาการ) 4513206 ขนมไทย 01 เบเกอรี่
4 Fri (1-4) 650420601 (อาหารและโภชนาการ) 4511204 ขนมอบขั้นพื้นฐาน 01 คหกรรม
5 Fri (6-9) 650120601 (อาหารและโภชนาการ) 4513214 ขนมหวานยุโรปและไอศกรีม 01 คหกรรม