อ.ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1091101
กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
Sect. 01

ED407

Tue1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 07

ED402

Wed
Thu1032402
การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Sect. 01

ED207

Fri1034905
โครงงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Sect. 99

ED301

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660313901 (คอมพิวเตอร์) 1091101 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 01 ( TEACHER_2 ) ED407
2 Mon (1-3) 660315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1091101 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 02 ( TEACHER_2 ) ED407
3 Tue (1-4) 650310102 (ภาษาไทย) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 07 ( TEACHER_2 ) ED402
4 Thu (1-4) 650315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1032402 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 01 ( TEACHER_2 ) ED207
5 Fri (1-4) 590000003 (-) 1034905 โครงงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 99 ED301