ผศ.ชื่นกมล ปัญญายง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4513901
สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ
Sect. 01

คหกรรม2

Tue
Wed
Thu4513208
การประกอบอาหารเอเชีย
Sect. 01

คหกรรม

Fri4513211
การประกอบอาหารผสมผสานวัฒนธรรม
Sect. 01

คหกรรม1

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 630420601 (อาหารและโภชนาการ) 4513901 สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ 01 คหกรรม2
2 Thu (6-9) 640420601 (อาหารและโภชนาการ) 4513208 การประกอบอาหารเอเชีย 01 คหกรรม
3 Fri (6-9) 640420601 (อาหารและโภชนาการ) 4513211 การประกอบอาหารผสมผสานวัฒนธรรม 01 คหกรรม1