ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3593205
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจชุมชนในยุคดิจิทัล
Sect. 01

IC301

Wed
Thu3592102
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Sect. 01

FMS401

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 650473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจชุมชนในยุคดิจิทัล 01 IC301
2 Thu (5-7) 660433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 01 FMS401