อ.ดร.ชาณิภา ซ่อนกลิ่น
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed
Thu4121105
จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
Sect. 02

STA204

Fri4122205
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
Sect. 01

STA301

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Thu (1-3) 640423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4121105 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 02 STA204
2 Thu (1-3) 660123801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4121105 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 01 STA204
3 Thu (1-3) 660423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4121105 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 05 STA204
4 Fri (1-4) 650429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4122205 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 01 STA301