ผศ.ดร.ชาติทนง โพธิ์ดง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed
Thu4063407
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Sect. 01

ENV102

4063603
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Sect. 01

ENV102

Fri4062103
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกายภาพ
Sect. 01

ENV101

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Thu (1-4) 630429401 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 4063407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 01 ENV102
2 Thu (6-9) 630429401 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 4063603 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 01 ENV102
3 Fri (6-8) 650429401 (สิ่งแวดล้อม) 4062103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกายภาพ 01 ENV101