อ.ดร.ชัยภูมิ ชนะภัย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2561302
กฎหมายอาญา 1
Sect. 01

ศ.จำลอง

2563308
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Sect. 99

คลินิกหมอความ

Tue2562506
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Sect. 01

ศ.จำลอง

Wed2564602
การว่าความและศาลจำลอง
Sect. 03

1143

Thu2563205
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Sect. 02

ศ.จำลอง

2563307
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Sect. 02

ศ.จำลอง

Fri
Sat2564602
การว่าความและศาลจำลอง
Sect. 02

1143

2562506
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Sect. 02

ศ.จำลอง

Sun2561302
กฎหมายอาญา 1
Sect. 02

1145

2563205
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Sect. 01

ศ.จำลอง

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660449001 (นิติศาสตร์) 2561302 กฎหมายอาญา 1 01 ศ.จำลอง
2 Mon (5-7) 590000003 (-) 2563308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 99 คลินิกหมอความ
3 Tue (8-10) 640449001 (นิติศาสตร์) 2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 01 ศ.จำลอง
4 Wed (1-3) 630449001 (นิติศาสตร์) 2564602 การว่าความและศาลจำลอง 03 1143
5 Thu (5-7) 640449001 (นิติศาสตร์) 2563205 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 02 ศ.จำลอง
6 Thu (8-10) 640449001 (นิติศาสตร์) 2563307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 02 ศ.จำลอง
7 Sat (1-3) 641449001 (นิติศาสตร์) 2564602 การว่าความและศาลจำลอง 02 1143
8 Sat (1-3) 641449002 (นิติศาสตร์) 2564602 การว่าความและศาลจำลอง 01 1143
9 Sat (5-7) 651449001 (นิติศาสตร์) 2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 02 ศ.จำลอง
10 Sun (1-3) 661449001 (นิติศาสตร์) 2561302 กฎหมายอาญา 1 02 1145
11 Sun (5-7) 651449001 (นิติศาสตร์) 2563205 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 01 ศ.จำลอง