อ.ดร.ชัยณรงค์ รักธรรม
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4012102
อุณหพลศาสตร์
Sect. 01

STA208

Tue
Wed4011305
ฟิสิกส์ 1
Sect. 01

STA309

Thu4011104
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2
Sect. 01

STA207

4013302
แม่เหล็กไฟฟ้า
Sect. 01

STA109

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 4012102 อุณหพลศาสตร์ 01 STA208
2 Wed (1-4) 660316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 4011305 ฟิสิกส์ 1 01 STA309
3 Thu (1-3) 650316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 4011104 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2 01 STA207
4 Thu (6-9) 640316201 (วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)) 4013302 แม่เหล็กไฟฟ้า 01 STA109