อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed3563120
การจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ
Sect. 01

FMS313

Thu0001209
ผู้ประกอบการยุคใหม่
Sect. 23

A205

Fri3563307
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
Sect. 02

FMS312

3564201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Sect. 01

FMS312

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-3) 650434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3563120 การจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ 01 FMS313
2 Thu (5-7) 660499201 (พยาบาลศาสตร์) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 23 A205
3 Fri (1-3) 630434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3563307 การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ 02 FMS312
4 Fri (1-3) 640434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3563307 การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ 01 FMS312
5 Fri (6-8) 640434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 01 FMS312
6 Fri (6-8) 650134931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 02 FMS312