ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1063301
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Sect. 08

A404

Tue
Wed
Thu
Fri1063301
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Sect. 06

A405

1063301
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Sect. 05

A405

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650312801 (การประถมศึกษา) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 08 A404
2 Fri (1-4) 650310402 (คณิตศาสตร์) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 06 A405
3 Fri (6-9) 650310401 (คณิตศาสตร์) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 05 A405