ผศ.ชัชพล เกษวิริยะกิจ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7061101
วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
Sect. 01

ทอ2904

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 13

ออกฝึก13

Tue5573203
การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า
Sect. 01

ทอ2905

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7061101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 01 ทอ2904
2 Mon (13-13) 630310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 13 ออกฝึก13
3 Tue (6-11) 640310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 5573203 การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า 01 ทอ2905