อ.ดร.ชัชชัย สุจริต
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001209
ผู้ประกอบการยุคใหม่
Sect. 34

FMS106

Tue
Wed
Thu3561105
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดสมัยใหม่
Sect. 01

FMS313

Fri0001209
ผู้ประกอบการยุคใหม่
Sect. 01

FMS105

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (8-10) 660439801 (การบัญชี) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 34 FMS106
2 Thu (1-3) 660439801 (การบัญชี) 3561105 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดสมัยใหม่ 01 FMS313
3 Fri (5-7) 640449001 (นิติศาสตร์) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 01 FMS105
4 Fri (5-7) 640451101 (เกษตรศาสตร์) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 02 FMS105
5 Fri (5-7) 660123801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 11 FMS105
6 Fri (5-7) 660134921 (การตลาดดิจิทัล) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 12 FMS105
7 Fri (5-7) 660134931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 13 FMS105
8 Fri (5-7) 660162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 19 FMS105
9 Fri (5-7) 660165511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 20 FMS105
10 Fri (5-7) 660166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 21 FMS105
11 Fri (5-7) 660476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 09 FMS105