อ.ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2532206
สวัสดิการชุมชน
Sect. 01

A402

Tue
Wed2532205
ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา
Sect. 01

A903

Thu2533405
บทบาทหญิง-ชายกับการพัฒนา
Sect. 01

A404

Fri2531105
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Sect. 01

A903

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 650444201 (การพัฒนาชุมชน) 2532206 สวัสดิการชุมชน 01 A402
2 Wed (1-3) 630444201 (การพัฒนาชุมชน) 2532205 ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา 01 A903
3 Thu (5-7) 640444201 (การพัฒนาชุมชน) 2533405 บทบาทหญิง-ชายกับการพัฒนา 01 A404
4 Fri (1-3) 630444201 (การพัฒนาชุมชน) 2531105 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 01 A903