รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5042507
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Sect. 01

นนทรีย์

5073306
มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร
Sect. 01

จามจุรี

Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-5) 640451101 (เกษตรศาสตร์) 5042507 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 01 นนทรีย์
2 Mon (7-10) 640451101 (เกษตรศาสตร์) 5073306 มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร 01 จามจุรี