ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue7051501
เขียนแบบก่อสร้าง
Sect. 01

1901

Wed
Thu7052102
กระบวนการก่อสร้างอาคารคอนกรีต
Sect. 01

Lab3ก่อสร้าง

Fri7052101
กำลังวัสดุ
Sect. 01

Lab2ก่อสร้าง

7054901
โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2
Sect. 01

EN104

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 660162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7051501 เขียนแบบก่อสร้าง 01 1901
2 Thu (5-7) 660462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7052102 กระบวนการก่อสร้างอาคารคอนกรีต 01 Lab3ก่อสร้าง
3 Fri (1-3) 650462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7052101 กำลังวัสดุ 01 Lab2ก่อสร้าง
4 Fri (6-10) 640162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 7054901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2 01 EN104