อ.เจนนภนต์ ภาคภูมิ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3591105
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Sect. 02

N131

Tue
Wed
Thu
Fri3561102
หลักการจัดการ
Sect. 02

N133

3561102
หลักการจัดการ
Sect. 01

N133

3591105
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Sect. 03

N131

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650485011 (การจัดการ) 3591105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 02 N131
2 Fri (1-3) 660485012 (การจัดการ) 3561102 หลักการจัดการ 02 ( TEACHER_2 ) N133
3 Fri (6-8) 660485011 (การจัดการ) 3561102 หลักการจัดการ 01 ( TEACHER_2 ) N133
4 Fri (10-12) 650485012 (การจัดการ) 3591105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 03 N131