อ.จิราภรณ์ ภู่เทศ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1544207
การอ่านตีความ
Sect. 01

GE1038

Tue1543408
คติชนวิทยา
Sect. 01

1142

1542407
วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
Sect. 01

ED305

Wed1542407
วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
Sect. 02

A204

Thu
Fri0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Sect. 26

A204

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-8) 650440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1544207 การอ่านตีความ 01 GE1038
2 Tue (1-3) 630440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1543408 คติชนวิทยา 01 1142
3 Tue (1-3) 640440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1543408 คติชนวิทยา 02 1142
4 Tue (6-9) 650310101 (ภาษาไทย) 1542407 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 01 ED305
5 Wed (1-4) 650310102 (ภาษาไทย) 1542407 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 02 A204
6 Fri (1-3) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 26 A204
7 Fri (1-3) 660313901 (คอมพิวเตอร์) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 27 A204
8 Fri (1-3) 660315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 30 A204
9 Fri (1-3) 660316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 A204