ผศ.ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4032202
พฤกษศาสตร์
Sect. 01

STC302

Wed
Thu4031201
ชีววิทยาด้านพืช
Sect. 01

STC301

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 640425301 (ชีววิทยา) 4032202 พฤกษศาสตร์ 01 STC302
2 Thu (1-4) 660451101 (เกษตรศาสตร์) 4031201 ชีววิทยาด้านพืช 01 STC301