รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4072215
การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1
Sect. 01

PH203

4072215
การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1
Sect. 02

PH203

Tue4073225
การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2
Sect. 01

PH203

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4072215 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1 01 PH203
2 Mon (6-9) 650427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 4072215 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1 02 PH203
3 Tue (1-4) 640427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4073225 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2 01 PH203