อ.จักภพ พานิช
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3012201
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
Sect. 01

IC202

Tue3002101
ศิลปะและการออกแบบในงานนิเทศศาสตร์
Sect. 01

IC206

Wed3001102
กลยุทธ์การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
Sect. 01

IC202

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 660434711 (นิเทศศาสตร์) 3012201 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 01 IC202
2 Tue (6-9) 660434711 (นิเทศศาสตร์) 3002101 ศิลปะและการออกแบบในงานนิเทศศาสตร์ 01 IC206
3 Wed (1-4) 650434711 (นิเทศศาสตร์) 3001102 กลยุทธ์การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 01 IC202