อ.จงรัก ดวงทอง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4074912
การสัมมนาสาธารณสุข
Sect. 01

PH306

Tue4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Sect. 99

PH301

Wed
Thu4071501
อนามัยการเจริญพันธุ์ในงานสาธารณสุข
Sect. 01

PH203

4071501
อนามัยการเจริญพันธุ์ในงานสาธารณสุข
Sect. 02

PH203

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-8) 630427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4074912 การสัมมนาสาธารณสุข 01 PH306
2 Tue (6-8) 590000003 (-) 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 99 PH301
3 Thu (1-4) 650427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 4071501 อนามัยการเจริญพันธุ์ในงานสาธารณสุข 01 PH203
4 Thu (6-9) 650427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4071501 อนามัยการเจริญพันธุ์ในงานสาธารณสุข 02 PH203