ผศ.ครรชิต พิระภาค
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue2541101
ภูมิศาสตร์กายภาพ
Sect. 02

IC208

Wed5682202
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
Sect. 01

IC202

Thu2541101
ภูมิศาสตร์กายภาพ
Sect. 01

IC202

5683204
ภูมิสารสนเทศสำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
Sect. 01

IC207

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 660310302 (สังคมศึกษา) 2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 02 IC208
2 Wed (1-3) 590000001 (-) 5682202 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร 01 IC202
3 Thu (1-4) 660310301 (สังคมศึกษา) 2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 01 IC202
4 Thu (6-9) 640465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5683204 ภูมิสารสนเทศสำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 01 IC207
5 Thu (6-9) 640465612 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5683204 ภูมิสารสนเทศสำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 02 IC207