ผศ.ดร.กุลยา อุปพงษ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3544902
โครงงานการตลาดดิจิทัล 2
Sect. 02

FMS308

3543104
การตลาดบริการ
Sect. 99

FMS209

Tue
Wed
Thu3543110
การจัดการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน
Sect. 99

FMS402

3544901
การวิจัยการตลาด
Sect. 01

FMS308

Fri3542302
การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน
Sect. 01

FMS301

3541102
การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
Sect. 01

FMS309

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 630434921 (การตลาดดิจิทัล) 3544902 โครงงานการตลาดดิจิทัล 2 02 FMS308
2 Mon (1-4) 650134921 (การตลาดดิจิทัล) 3544902 โครงงานการตลาดดิจิทัล 2 01 FMS308
3 Mon (6-8) 590000003 (-) 3543104 การตลาดบริการ 99 FMS209
4 Thu (1-4) 590000003 (-) 3543110 การจัดการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน 99 FMS402
5 Thu (6-9) 640434921 (การตลาดดิจิทัล) 3544901 การวิจัยการตลาด 01 FMS308
6 Fri (1-4) 650434921 (การตลาดดิจิทัล) 3542302 การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน 01 ( TEACHER_2 ) FMS301
7 Fri (6-9) 630434921 (การตลาดดิจิทัล) 3541102 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ 01 FMS309