ผศ.ดร.กิติศักดิ์ เกิดโต
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1092701
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Sect. 01

ED403

Tue1091602
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
Sect. 01

ED207

1091701
สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
Sect. 02

ED403

Wed
Thu
Fri1091701
สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
Sect. 01

ED207

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 640315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1092701 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 01 ED403
2 Tue (1-4) 660315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1091602 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 01 ED207
3 Tue (6-9) 660313901 (คอมพิวเตอร์) 1091701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 02 ED403
4 Fri (1-4) 650315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1091701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 01 ED207