อ.ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4072327
การสร้างเสริมสุขภาพ
Sect. 01

PH202

4072327
การสร้างเสริมสุขภาพ
Sect. 02

PH202

Tue
Wed4073522
สุขภาพผู้สูงอายุ
Sect. 01

PH202

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 4072327 การสร้างเสริมสุขภาพ 01 PH202
2 Mon (6-9) 650427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4072327 การสร้างเสริมสุขภาพ 02 PH202
3 Wed (1-4) 630427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4073522 สุขภาพผู้สูงอายุ 01 PH202