ผศ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4031603
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
Sect. 02

STA306

4031603
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
Sect. 01

STA306

Tue4033902
ชีวสถิติ
Sect. 01

STA205

Wed
Thu4032501
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Sect. 01

STB102

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 4031603 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 02 STA306
2 Mon (5-7) 660427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4031603 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 01 STA306
3 Tue (6-9) 640315301 (วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)) 4033902 ชีวสถิติ 01 STA205
4 Thu (1-4) 630425301 (ชีววิทยา) 4032501 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 01 STB102