อ.ดร.กิตติ์ คุณกิตติ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4081603
วอลเลย์บอล
Sect. 01

โรงยิม

Wed
Thu4081501
กรีฑา
Sect. 01

สนาม

4082530
หลักการฝึกและการเป็นผู้ตัดสินกรีฑา
Sect. 01

สนาม

Fri4083418
มวยไทยประกอบดนตรี
Sect. 01

โรงยิม

4083408
แอโรบิคแดนซ์
Sect. 01

A401

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 630429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4081603 วอลเลย์บอล 01 โรงยิม
2 Thu (1-3) 660429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 4081501 กรีฑา 01 สนาม
3 Thu (6-9) 650429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 4082530 หลักการฝึกและการเป็นผู้ตัดสินกรีฑา 01 สนาม
4 Fri (1-3) 630429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4083418 มวยไทยประกอบดนตรี 01 โรงยิม
5 Fri (5-7) 640429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4083408 แอโรบิคแดนซ์ 01 A401