อ.กานต์ธิดา ไชยมา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4512201
อาหารไทย
Sect. 01

คหกรรม1

Tue4513213
บาร์และเครื่องดื่ม
Sect. 01

คหกรรม1

4512301
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Sect. 01

คหกรรม

Wed
Thu
Fri4513210
อาหารท้องถิ่น
Sect. 01

คหกรรม1

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650420601 (อาหารและโภชนาการ) 4512201 อาหารไทย 01 คหกรรม1
2 Tue (1-4) 650120601 (อาหารและโภชนาการ) 4513213 บาร์และเครื่องดื่ม 01 คหกรรม1
3 Tue (6-9) 650420601 (อาหารและโภชนาการ) 4512301 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 01 คหกรรม
4 Fri (1-4) 640420601 (อาหารและโภชนาการ) 4513210 อาหารท้องถิ่น 01 คหกรรม1