ผศ.ดร.กาญจนา ดาวเด่น
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5514605
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอุตสาหการ
Sect. 01

ทอ2904

Tue7013305
ปัญญาประดิษฐ์
Sect. 02

EN302

Wed
Thu
Fri7061801
เตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Sect. 01

EN407

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-10) 630466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5514605 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 01 ทอ2904
2 Tue (1-4) 640467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7013305 ปัญญาประดิษฐ์ 02 EN302
3 Tue (1-4) 650167501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7013305 ปัญญาประดิษฐ์ 01 EN302
4 Fri (5-10) 650167501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7061801 เตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 01 EN407